Naar aanleiding van ongevallen met Forza8330-leden zijn we met het bestuur tot de vaststelling gekomen dat we van een aantal Forza8330-leden niet weten wie we kunnen/moeten contacteren in geval van nood.
Als je dit wenst, dan kan je hieronder de contactgegevens ingeven van de persoon die we kunnen/mogen contacteren in noodgevallen.
Deze gegevens zullen enkel voor deze doeleinden gebruikt worden.